"עוד ספר שמות?!"

לחץ כאן ותן לנו לנחש את השמות שתאהב במיוחד

השם רואי

אוהבים את השם רואי?
מין

בנים ובנות

פופולריות

גבוהה אצל בנים

נמוכה אצל בנות
שמות הדומים לשם רואי
לחץ על שם למידע

לאחד מכל
500
בנים
קוראים רואי
קפוץ לשם אקראי

קפוץ לשם אקראי